איתן מגינך

40.00

"אין בית מדרש ללא חידוש" – בתי מדרש של המכינות הישיבתיות הקדם צבאיות מהוות חידוש נפלא שהתחדש בדורנו בשנים האחרונות. והם מצטרפים למגמת הקודש של לימוד תורה. פיתוחה ושכלולה בקרב ישראל.

הרב איתמר כהן – משמש זה כעשור שנים כראש מכינה הישיבתית קדם צבאית " מגן-שאול" שבנוקדים

בספר זה קובצו שיחות ומאמרים בעניני אמונה ומחשבה שנאמרו ונכתבו באותה תקופה.