שירת אילנות

30.00

יום ט׳׳ו בשבט מציין במשנה את תחילת שנת המעשרות החדשות, רק במאה הט׳׳ו חידשו מקובלי צפת מנהג אכילת פירות ביום ט׳׳ו בשבט.
וכיום, כשחוזר עם ישראל ומפריח אדמתו – "אין לך קץ מגולה מזה" – נטיעות חדשות, חיבור אל הטבע מתוך תורה ובירור פנימי לחשוף את הנקודה האלוקית שבאדם – כל אלו עולים ומתהווים לנגד עינינו בשנים האחרונות, ומגשימים  את בקשתו של יעקב לבניו, "קחו מזמרת הארץ בכליכם".

בקובץ מאמרים זה מברר הרב איתמר כהן נושאים הקשורים ליום ט׳׳ו בשבט ולחיבור המרגש שבין עם, תורה וארץ:

  • מה טעם המנהג ישראלי לאכילת פירות ביום ראש השנה לאילן?
  • מה הקשר בין אדם הראשון לט׳׳ו בשבט?
  • נטיעות הט׳׳ו בשבט – מנהג או מצווה
  • כי האדם עץ שדה?

מצורף: סדר ליל ט׳׳ו בשבט

הרב איתמר כהן – ראש המכינה הקדם צבאית ׳מגן שאול׳ בנוקדים