תרומה למכינה קדם צבאית מגן שאול

על שלושה דברים

מידע לתורם

  • ← התרומה נחשבת כ"מעשר כספים" על פי ההלכה.
  • ← התרומה מוכרת לצורכי מס בהתאם לאישור 46 לחוק.
  • ← לתורמים בתרומה חד פעמית תישלח קבלה בהקדם.
  • ← לתורמים בתרומה חודשית תישלח קבלה בסוף שנת המס
    אזרחים אמריקאים התרומה מוכרת לצורכי מס.
  • ← התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 501 c3 התרומה תשלח ל THE CENTRAL FUND OF ISRAEL".
  • ← בתרומה מעל 250 דולר תישלח קבלה למען המופיע על גבי הצ'ק, בתרומה מתחת ל250 דולר יש לצלם את הצ'ק הנפרע ולמסור אותו יחד עם הדוחות השנתיים.
1. For direct contributions by check
Please make checks payable to: MAGEN SHAUL
Plese mail all contributions to: Magen Shaul , POB 89
Nokdim 90916, Israel

2. For U.S. Tax Deductible Contributions By Check
Please make checks payable to:
THE CENTRAL FUND OF ISRAEL Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue
New York, N.Y. 10018
בס"ד
מס' עמותה 580-27-45-46

1. Bank Account Details For Direct Contributions By Bank Wire
Name: Magen Shaul
Bank: Mizrahi-Tefahot (20)
Branch: Alon-Shvut (454)
Account No. : 807775
IBAN: IL94-0204-5400-0000-0530-008
Swift code: mizbilit

4. For U.S. Tax Deductible Contributions By Check
Please make checks payable to:
THE CENTRAL FUND OF ISRAEL Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue
New York, N.Y. 10018
בס"ד
מס' עמותה 580-27-45-46

פרטי התרומה

הסכום שברצוני לתרום:

₪200₪50₪10אחר:

In memory / in honor

Check this box if your donation is being made in honor or in memory of a relative or friend.

מידע על התורם

שם פרטי:
שם משפחה:
דוא"ל:
טלפון: