תרומה למכינה קדם צבאית מגן שאול

על שלושה דברים

מידע לתורם

  • ← התרומה נחשבת כ"מעשר כספים" על פי ההלכה.
  • ← התרומה מוכרת לצורכי מס בהתאם לאישור 46 לחוק.
  • ← לתורמים בתרומה חד פעמית תישלח קבלה בהקדם.
  • ← לתורמים בתרומה חודשית תישלח קבלה בסוף שנת המס
    אזרחים אמריקאים התרומה מוכרת לצורכי מס.
  • ← התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 501 c3 התרומה תשלח ל THE CENTRAL FUND OF ISRAEL".
  • ← בתרומה מעל 250 דולר תישלח קבלה למען המופיע על גבי הצ'ק, בתרומה מתחת ל250 דולר יש לצלם את הצ'ק הנפרע ולמסור אותו יחד עם הדוחות השנתיים.
  • טופס אפשרויות תרומה.
1. For direct contributions by check
Please make checks payable to: MAGEN SHAUL
Plese mail all contributions to: Magen Shaul , POB 89
Nokdim 90916, Israel

2. For U.S. Tax Deductible Contributions By Check
Please make checks payable to:
THE CENTRAL FUND OF ISRAEL Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue
New York, N.Y. 10018
בס"ד
מס' עמותה 580-27-45-46

1. Bank Account Details For Direct Contributions By Bank Wire
שם: מגן שאול – קריית חינוך נוקדים
בנק מספר: 20 מזרחי טפחות
סניף: אלון שבות 454
מספר חשבון: 530008
IBAN: IL94-0204-5400-0000-0530-008
סוויפט קוד: mizbilit

4. For U.S. Tax Deductible Contributions By Check
Please make checks payable to:
THE CENTRAL FUND OF ISRAEL Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue
New York, N.Y. 10018
בס"ד
מס' עמותה 580-27-45-46