• מסע-אלונקות-להרודיון
  • ADM_6013
  • לוטר
  • 20141215_163602
  • _MG_0262
  • מסע-לים-המלח
  • נוף
  • 20160906_102341
  • תמונה1
  • מכינה מגן שאול

Contact usMagen Shaul Pre-military Academy in Nokdim –
A home to grow in

Torah study

as the foundation for a life with values

Build your personality

explore what sort of life you want to live

Preparation

for meaningful army service

About the mechina

Who we are

Welcoming a Sefer Torah

Program for army graduates