תרומה למכינה קדם צבאית מגן שאול

"אודה שמך ה' בנדבה אזבחה לך כי טוב" (תהילים, כ"ד)

רוצה להיות שותף?
מלגות
אחזקת תלמיד מכינה
4200₪ לחודש

אחזקת תלמיד בתוכנית בוגרי צבא
5500₪ לחודש
שותף

ביטחון – אוטובוס ממוגן ירי
5000 ₪ לחודש

רוצה להיות שותף?
פרויקט בינוי
שיפוץ מגורי תלמידים חלק א – בוצע – 400,000₪

שיפוץ מגורי תלמידים חלק ב – 380,000₪

עלות שיפוץ מבני בודד – 80,000₪

הסבת חדר אוכל ישן למגורי תלמידים (200מ’ר) 400,000₪

בניית חדר כושר קבוע ורכישת ציוד 400,000₪
רוצה להיות שוטף?
אפשרויות הנצחה
קמפוס המכינה 350,000$

ספריה 20,000$

בית מדרש קטן 20,000$

כיתת לימוד 10,000$

הכפלת מספר תלמידי הכולל ונתינת שם 300,000$

מידע לתורם

תרומה בהעברה בנקאית

Bank Account Details For Direct Contributions By Bank Wire
שם: מגן שאול – קריית חינוך נוקדים
בנק מספר: 20 מזרחי טפחות
סניף: אלון שבות 454
מספר חשבון: 530008
IBAN: IL94-0204-5400-0000-0530-008
סוויפט קוד: mizbilit

For U.S. Tax Deductible Contributions By Check
Please make checks payable to:

THE CENTRAL FUND OF ISRAEL Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue
New York, N.Y. 10018
מס’ עמותה 580-27-45-46

תרומת בצ׳ק

For direct contributions by check
Please make checks payable to: MAGEN SHAUL

Plese mail all contributions to:
Magen Shaul , POB 89 Nokdim 90916, Israel


For U.S. Tax Deductible Contributions

By Check
Please make checks payable to
THE CENTRAL FUND OF ISRAEL
Earmarked for Magen Shaul – Nokdim 089 Sixth Avenue New York, N.Y. 10018
מס’ עמותה 580-27-45-46