עדכונים חודש תמוז - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

עדכונים מכינת נוקדים - תמוז תשפ׳א

שבת בוגרים

ארחנו בשבת פרשת קורח בהתרגשות רבה במכינתנו בנוקדים כ- 100 בוגרים מהמחזורים הצעירים והבוגרים לשבת מלאה נוסטלגיה אהבת תורת ישראל וארץ ישראל ועם ישראל.
אשרינו שזכינו! נשמח להיפגש בשבתות הבוגרים הבאות.

Shopping Basket