טיול סופשנה בירדן

עדכונים חודש תמוז

עדכונים מכינת נוקדים - תמוז תשפ׳א

שבת בוגרים

ארחנו בשבת פרשת קורח בהתרגשות רבה במכינתנו בנוקדים כ- 100 בוגרים מהמחזורים הצעירים והבוגרים לשבת מלאה נוסטלגיה אהבת תורת ישראל וארץ ישראל ועם ישראל.
אשרינו שזכינו! נשמח להיפגש בשבתות הבוגרים הבאות.