אור גנוז - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

אור גנוז

מאמרים על חנוכה מאת הרב איתמר כהן

אור גדול גנוז בחג חנוכה אור של גבורה, אור של מסירות נפש על התורה והאמונה, של אהבה עזה לעם ישראל, אור של נאמנות עמוקה לארץ ישראל, אור של תשועות ניסים ונפלאות. באסופת מאמרים זו נבחנות השאלות המרכזיות העולות מתוך העיסוק בסיפור החנוכה ומאירות משמעויות מהותיות בחייו של עם ישראל, כמו בימים ההם גם בזמן הזה.

  • ‏האים מותר לסמוך על הנס ולצאת למלחמה הנוראית חסרת סיכוי?
  • ‏מה הקשר בין מכירת יוסף מלחמת אחים וחנוכה?
  • ‏האם ניתן להשוות בין המתיוונים נגדם לחמו המכבים, ובין המציאות בדורנו?
  • ‏כיצד מזהים נס? ואלו דרגות קיימות בניסים?
  • ‏להיזכר מה נקבע לדורות חג החנוכה – נס פח השמן הוא הניצחון המופלא של מעטים מול רבים?
  • ‏הלכות חנוכה למטייל ולוחייל
  • סדר הדלקת נרות חנוכה

הרב איתמר כהן ראש המכינה הקדם צבאית מגן שאול נוקדים.

30.00

Shopping Basket