איתן מגינך - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

איתן מגינך

“אין בית מדרש ללא חידוש”

בתי מדרש של המכינות הישיבתיות הקדם צבאיות מהוות חידוש נפלא שהתחדש בדורנו בשנים האחרונות. והם מצטרפים למגמת הקודש של לימוד תורה. פיתוחה ושכלולה בקרב ישראל. הרב איתמר כהן – משמש זה כעשור שנים כראש מכינה הישיבתית קדם צבאית ” מגן-שאול” שבנוקדים בספר זה קובצו שיחות ומאמרים בעניני אמונה ומחשבה שנאמרו ונכתבו באותה תקופה.

 

40.00

Shopping Basket