גבורה ומלכות - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

גבורה ומלכות

בין פסח לעצרת

במרוצת הדורות הפכו הימים שבין פסח לעצרת מימים של שמחה והתחדשות לימים של שבר ואבלות. ברם זכינו, ובדורות האחרונים עם התחדשות חיי עם ישראל בארצנו חוזרים הימים הללו ולובשים את אופיים המקורי, המרומם ומלא התקווה, עם התווספותם למעגל השנה היהודית של שני ימים טובים החלים בתקופה זו, הלא הם יום העצמאות ויום ירושלים. המאמרים בחוברת זו עוסקים ברעיונות העולים מתוך חגי הגאולה והגבורה החלים בחודש אייר, ובמרכזם העיסוק במשמעותם הפנימית של ימים אלה ביחס לתהליך שיבת ציון ההולך ונפרש לנגד עינינו. מצורף – סדר התפילה ליום העצמאות ויום ירושלים הרב איתמר כהן – ראש המכינה הקדם צבראית ׳מגן שאול׳ בנוקדים.

30.00

Shopping Basket