fbpx

המלך בשדה

מאמרים לימי התשובה חודש אלול אין הדבר תלוי אלא בי! ימים של תשובה ראש השנה החיים של קידוש ה׳ הניסיון של שרה השמחה שבדין יום כיפור והאנייה חישבה להישבר חג סוכות עג עוגה ועמד בתוכה סדר וידוי יום כיפור מפורט – עם תוספות והערות הרב איתמר כהן – ראש מכינה הקד׳׳צ ׳מגן שאול׳ בנוקדים.

המלך בשדה

 30.00

*אפשרות למשלוח חינם בארץ בכפוף למדיונות המשלוחים