המלך בשדה - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

המלך בשדה

מאמרים לימי התשובה חודש אלול אין הדבר תלוי אלא בי! ימים של תשובה ראש השנה החיים של קידוש ה׳ הניסיון של שרה השמחה שבדין יום כיפור והאנייה חישבה להישבר חג סוכות עג עוגה ועמד בתוכה סדר וידוי יום כיפור מפורט – עם תוספות והערות הרב איתמר כהן – ראש מכינה הקד׳׳צ ׳מגן שאול׳ בנוקדים.

30.00

Shopping Basket