קדיש אחרון - מכינה קדם צבאית מגן שאול - מכינת נוקדים

קדיש אחרון

בירור סוגיית האמונה והשואה

אחת הסוגיות הבוערות בדורנו היא סוגיית האמונה והשואה. סוגייה זו, המנוסחת לעתים כזעקה “היכן היה אלוהים בשואה?”, מבטאת בפשטות את אחת השאלות הסבוכות בשדה המחשבה וההגות היהודית. בחיבור זה נעשה ניסיון לצמצם את העיון ולסדרו במבנה ברור, שיכול ויסקור את מרבית התשובות המרכזיות שנאמרות בנושא. הרב איתמר כהן – ראש המכינה הקדם צבראית ׳מגן שאול׳ בנוקדים.

40.00

Shopping Basket