fbpx

קדיש אחרון

בירור סוגיית האמונה והשואה

אחת הסוגיות הבוערות בדורנו היא סוגיית האמונה והשואה. סוגייה זו, המנוסחת לעתים כזעקה "היכן היה אלוהים בשואה?", מבטאת בפשטות את אחת השאלות הסבוכות בשדה המחשבה וההגות היהודית. בחיבור זה נעשה ניסיון לצמצם את העיון ולסדרו במבנה ברור, שיכול ויסקור את מרבית התשובות המרכזיות שנאמרות בנושא. הרב איתמר כהן – ראש המכינה הקדם צבראית ׳מגן שאול׳ בנוקדים.

קדיש אחרון

 40.00

*אפשרות למשלוח חינם בארץ בכפוף למדיונות המשלוחים